Sökresultat

Internationellt arbete (2)
Miljödata (2)
Havsplanering (1)
Klimat (1)
Miljöövervakning (1)
Sötvatten (1)

Samordningsområden (1)
Konventioner (1)

Faktasida (2)

Senaste året (2)

Sortera på senast uppdaterad
Sortera på sidans namn

Copernicus

Copernicus samlar in, bearbetar och förmedlar tillförlitlig information om miljö- och säkerhet som användaranpassade tjänster. Programmet är en ambitiös och långsiktig gemensam satsning av EU, europeiska rymdagenturen ESA och deras respektive medlemsländer.

Europeiska miljöbyrån (EEA)

EEA tillhandahåller oberoende information om Europas miljö till allmänhet och beslutsfattare, baserat på data som Sverige och andra länder i Europa rapporterar in. I Sverige är det Havs- och vattenmyndigheten som ansvarar för den nationella rapporteringen av data om miljötillståndet i och belastningen på våra havs- och sötvattensmiljöer.