Sökresultat

 • Gis (3)
 • Miljödata (3)
 • Havsplanering (1)
 • Klimat (1)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Miljöövervakning (1)
 • Visa fler
 • Vattenförvaltning (1)

 • Miljöövervakning (1)
 • Kartor och Gis (1)
 • Miljömål och direktiv (1)

 • Faktasida (3)

 • Senaste året (2)
 • Mer än ett år sedan (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Överblick med data från Copernicus

Överblick med data från Copernicus

Storskaliga miljöproblem kräver nya övervakningsmetoder. Copernicus är ett stort EU-program som med satelliter, modeller och mätinstrument samlar in enorma mängder öppna data om miljö och klimat.

Faktasida: Information om Sveriges vatten, VISS

Information om Sveriges vatten, VISS

VISS är ett verktyg för att dela information om alla vattenförekomster i Sverige. Det finns även en inbyggd kartfunktion.

Dokument: Omvända kartan - geografiska data

Omvända kartan - geografiska data

Karta som visar havslandskap i Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Kartans syfte är att på ett intuitivt sätt visualisera olika typer av havsområden och väcka tankar runt miljöskydd och havsplanering.