1. Publicerad: 5 mars 2014 Uppdaterad: 4 oktober 2016

    Här hittar du en sammanställning av föreskrifter och vägledningar som relaterar till vattenförvaltningsarbetet.

  2. Publicerad: 4 mars 2014 Uppdaterad: 29 april 2015

    I Sverige har vi samlat in övervakningsdata för vatten sedan 1970-talet, men i och med nya EU-direktiv växer kraven på övervakningen.