Sökresultat

 • Miljöövervakning (2)
 • Skyddade områden (2)
 • Forskning (1)
 • Fritidsfiske (1)
 • Främmande arter (1)
 • Försurning (1)
 • Visa fler
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (1)
 • Havsförvaltning (1)
 • Havsmiljödirektivet (1)
 • Havsplanering (1)
 • Miljömål (1)
 • Programområde Kust och Hav (1)
 • Programområde Sötvatten (1)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Vattendirektivet (1)
 • Vattenförvaltning (1)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Övergödning (1)

 • Miljöövervakning (1)
 • Miljömål och direktiv (1)

 • Faktasida (2)

 • Senaste året (1)
 • Mer än ett år sedan (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Regional miljöövervakning

Regional miljöövervakning

Den övervakning av miljötillståndet som sker på regional nivå är en omfattande och viktig del av miljöövervakningen i Sverige. Eftersom miljöövervakningen bedrivs av olika finansiärer och huvudmän är det angeläget att arbetet samordnas och görs enhetligt.

Faktasida: Årlig uppföljning av miljömålen

Årlig uppföljning av miljömålen

Havs- och vattenmyndigheten samordnar uppföljning och utvärdering av miljötillstånd, trender, styrmedel och åtgärdsarbete för tre miljökvalitetsmål: Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag och Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Sidansvarig: Webbredaktionen