Sökresultat

 • Havsförvaltning (4)
 • Miljöövervakning (4)
 • Forskning (2)
 • Fritidsfiske (1)
 • Främmande arter (1)
 • Försurning (1)
 • Visa fler
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (1)
 • Havsmiljödirektivet (1)
 • Havsplanering (1)
 • Miljömål (1)
 • Programområde Kust och Hav (3)
 • Publikation (3)
 • Rapport (2)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Vattendirektivet (1)
 • Vattenförvaltning (1)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Övergödning (1)

 • Miljömål och direktiv (1)
 • Publikationer (3)

 • Faktasida (1)
 • Publikation (3)

 • Senaste året (4)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Havet 2015/2016

Havet 2015/2016

Havet 2015/2016 samlar de senaste resultaten från den nationella marina miljöövervakningen i samtliga svenska havsområden: Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet. Dessutom presenteras resultat från regional miljöövervakning, forskning och undersökningar som kan öka kunskapen om miljötillståndet havet.

Faktasida: Årlig uppföljning av miljömålen

Årlig uppföljning av miljömålen

Havs- och vattenmyndigheten samordnar uppföljning och utvärdering av miljötillstånd, trender, styrmedel och åtgärdsarbete för tre miljökvalitetsmål: Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag och Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Publikation: Havet 2013/2014

Havet 2013/2014

"Havet — om miljötillståndet i svenska havsområden" är en årlig rapport som samlar de senaste resultaten från Havs- och vattenmyndighetens och Naturvårdsverkets nationella miljöövervakning i kust och hav. Även resultat från regional miljöövervakning och från forskning presenteras.

Publikation: Havet 2012

Havet 2012

"Havet — om miljötillståndet i svenska havsområden" är en årlig rapport som samlar de senaste resultaten från Havs- och vattenmyndighetens och Naturvårdsverkets nationella miljöövervakning i kust och hav. Enligt rapporten krävs ändrade attityder till havet för att Sverige ska nå EU:s mål om god miljöstatus 2020.

Sidansvarig: Webbredaktionen