1. Publicerad: 11 februari 2014 Uppdaterad: 4 maj 2018

    Miljöforskning och miljöövervakning måste samverka för att identifiera nya problem och utveckla bättre mätsystem.

  2. Publicerad: 11 februari 2014 Uppdaterad: 4 maj 2018

    God samordning av miljöövervakning är nödvändig för att få en heltäckande bild av miljösituationen.