Sökresultat

 • Föreskrift (2)
 • Miljöövervakning (2)
 • Bedömningsgrunder (1)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Vattendirektivet (1)
 • Vattenförvaltning (2)
 • Visa fler
 • Vägledning (1)
 • Åtgärdsprogram (1)

 • Vägledningar (1)
 • Föreskrifter (1)

 • Faktasida (2)

 • Senaste året (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Nationell vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

Nationell vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

Här hittar du en sammanställning av föreskrifter och vägledningar som relaterar till vattenförvaltningsarbetet.

Faktasida: Övervakning av ytvatten (HVMFS 2015:26)

Övervakning av ytvatten (HVMFS 2015:26)

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:26) om övervakning av ytvatten Ursprunglig utgåva Konsoliderad version Registret senast uppdaterat: 2016-01-27 Bemyndigande : 7 kap. 2 och 3 §§ och 9 kap. 3 § förordningen (2004:660) om

Sidansvarig: Webbredaktionen