Sökresultat

Föreskrift (2)
Miljöövervakning (2)
Bedömningsgrunder (1)
Miljökvalitetsnormer (1)
Vattendirektivet (1)
Vattenförvaltning (2)
Vägledning (1)
Åtgärdsprogram (1)

Vägledningar (1)
Föreskrifter (1)

Faktasida (2)

Senaste veckan (1)
Senaste månaden (1)
Senaste året (1)
Mer än ett år sedan (1)

Sortera på senast uppdaterad
Sortera på sidans namn

Nationell vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

Här hittar du en sammanställning av föreskrifter och vägledningar som relaterar till vattenförvaltningsarbetet.

Övervakning av ytvatten (HVMFS 2015:26)

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:26) om övervakning av ytvatten Ursprunglig utgåva Konsoliderad version Registret senast uppdaterat: 2016-01-27 Bemyndigande : 7 kap. 2 och 3 §§ och 9 kap. 3 § förordningen (2004:660) om