Sökresultat

 • Bedömningsgrunder (4)
 • Miljöövervakning (4)
 • Fiskar (2)
 • Föreskrift (1)
 • Miljödata (1)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Visa fler
 • Publikation (2)
 • Undersökningstyper (1)
 • Vattendirektivet (1)
 • Vattenförvaltning (1)
 • Vägledning (1)
 • Åtgärdsprogram (1)

 • Vägledningar (1)
 • Samordningsområden (1)
 • Publikationer (2)

 • Faktasida (2)
 • Publikation (2)

 • Senaste månaden (1)
 • Senaste året (4)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Nationell vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

Nationell vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

Här hittar du en sammanställning av föreskrifter och vägledningar som relaterar till vattenförvaltningsarbetet.

Faktasida: Standardisering av metoder för miljöinformation

Standardisering av metoder för miljöinformation

Havs- och vattenmyndigheten deltar i standardiserings­organisationen SIS (Swedish Standards Institute) arbete med att utveckla standarder som är relevanta för vårt arbetsområde

Publikation: FINFO 2007:5 Bedömningsgrunder för fiskfaunans status i rinnande vatten - utveckling och tillämpning av VIX

FINFO 2007:5 Bedömningsgrunder för fiskfaunans status i rinnande vatten - utveckling och tillämpning av VIX

Nya bedömningsgrunder för fisk i rinnande vatten har utarbetats på uppdrag av Naturvårdsverket. VIX (VattendragsIndeX) för bedömning av ekologisk status med hjälp av fisk i rinnande vatten kräver standardiserat elfiske.

Publikation: FINFO 2007:3 Bedömningsgrunder för fiskfaunans status i sjöar

FINFO 2007:3 Bedömningsgrunder för fiskfaunans status i sjöar

Rapporten beskriver en vidareutveckling av bedömningsgrunder för miljökvalitet, som först togs fram 1999 (FIX). Det nya fiskindexet, EQR8, ska användas som en del i bedömningen av om våra ytvatten uppnår minst god ekologisk status senast 2015.

Sidansvarig: Webbredaktionen