Sökresultat

Bedömningsgrunder (4)
Miljöövervakning (4)
Fiskar (2)
Föreskrift (1)
Miljödata (1)
Miljökvalitetsnormer (1)
Publikation (2)
Undersökningstyper (1)
Vattendirektivet (1)
Vattenförvaltning (1)
Vägledning (1)
Åtgärdsprogram (1)

Vägledningar (1)
Samordningsområden (1)
Publikationer (2)

Faktasida (2)
Publikation (2)

Senaste året (3)
Mer än ett år sedan (1)

Sortera på senast uppdaterad
Sortera på sidans namn

Nationell vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

Här hittar du en sammanställning av föreskrifter och vägledningar som relaterar till vattenförvaltningsarbetet.

Standardisering av metoder för miljöinformation

Havs- och vattenmyndigheten deltar i standardiserings­organisationen SIS (Swedish Standards Institute) arbete med att utveckla standarder som är relevanta för vårt arbetsområde

FINFO 2007:5 Bedömningsgrunder för fiskfaunans status i rinnande vatten - utveckling och tillämpning av VIX

Nya bedömningsgrunder för fisk i rinnande vatten har utarbetats på uppdrag av Naturvårdsverket. VIX (VattendragsIndeX) för bedömning av ekologisk status med hjälp av fisk i rinnande vatten kräver standardiserat elfiske.

FINFO 2007:3 Bedömningsgrunder för fiskfaunans status i sjöar

Rapporten beskriver en vidareutveckling av bedömningsgrunder för miljökvalitet, som först togs fram 1999 (FIX). Det nya fiskindexet, EQR8, ska användas som en del i bedömningen av om våra ytvatten uppnår minst god ekologisk status senast 2015.