1. Publicerad: 18 juni 2019

    I Sverige finns tre marina informationscentraler – Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet – som drivs av länsstyrelserna på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

  2. Publicerad: 11 februari 2014

    Havsförsurning tas upp i ett av delmålen för FN: s 2030-agenda för hållbar utveckling. Inom ramen för de globala hållbarhetsmålen har de flesta länder i världen enats om att dokumentera de kemiska förändringarna i samband med försurning av havet.