Sökresultat

  • Internationellt arbete (1)
  • Klimat (1)
  • Mer än ett år sedan (1)

  • Konventioner (1)

  • Faktasida (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Arktiska rådet

Arktiska rådet

Sverige är ett arktiskt land. Miljön i Arktis är unik och rik på biologisk mångfald och hem för många arter av stor betydelse också globalt. Samtidigt är regionen mycket känslig för störningar och påverkas starkt av pågående klimatförändringar, teknikutveckling och ökning av kommersiella aktiviteter. Vårt arbete i Arktiska rådet fokuserar på marint områdesskydd, marint skräp, ekosystembaserad förvaltning samt sjöfart.