Sökresultat

  • Havsplanering (2)
  • Klimat (2)
  • Publikation (2)
  • Publikation (2)
  • Rapport (1)

  • Publikationer (2)

  • Mer än ett år sedan (2)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Publikation: Underlag för klimatrefugier i havsplaneringen 2017

Underlag för klimatrefugier i havsplaneringen 2017

Möjliga klimatrefugier i Östersjön baserat på två olika scenarier

Publikation: Havsplanering med hänsyn till klimatförändringar

Havsplanering med hänsyn till klimatförändringar

En teoretisk utvärdering av praktiska valmöjligheter för att ta hänsyn till klimatförändringar när det gäller svensk havsplanering.