1. Publicerad: 29 april 2014 Uppdaterad: 25 januari 2016

    Havs- och vattenmyndigheten följer en rad forskningsprojekt som kan ge mer kunskap och nya redskap i förvaltningsarbetet inom hav, vatten och fiske.  

  2. Publicerad: 20 maj 2014

    "Havet — om miljötillståndet i svenska havsområden" är en årlig rapport som samlar de senaste resultaten från Havs- och vattenmyndighetens och Naturvårdsverkets nationella miljöövervakning i kust och hav. Även resultat från regional miljöövervakning och från forskning presenteras.