Sökresultat

  • Arter med åtgärdsprogram (1)
  • Fiskar (1)
  • Fredade arter (1)
  • Publikationer (1)
  • Publikation (1)

  • Publikation (1)

  • Senaste året (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Publikation: Åtgärdsprogram för mal

Åtgärdsprogram för mal

Åtgärdsprogrammet för mal ( Silurus glanis ) innehåller en kortfattad kunskapsöversikt och presentation av angelägna åtgärder under 2017−2021 för att i Sverige förbättra rådande bevarandestatus för mal.