Sökresultat

  • Främmande arter (1)
  • Miljöövervakning (1)
  • Rapport (1)
  • Publikation (1)
  • Senaste året (1)
  • Publikation (1)
  • Visa fler

  • Publikationer (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Publikation: Test och utvärdering av ny övervakning av främmande arter i hamnar och utsatta områden

Test och utvärdering av ny övervakning av främmande arter i hamnar och utsatta områden

Främmande arter som sprids med barlastvatten anses vara ett av de största ekologiska och ekonomiska hoten mot planeten. Övervakning av hamnar och farleder är ett viktigt instrument för att tidigt upptäcka nya främmande arter och hindra dess spridning.