Sökresultat

 • Fiskevård (1)
 • Vattenverksamhet (1)
 • Publikation (1)
 • Publikation (1)
 • Restaurering (1)
 • Vägledning (1)
 • Visa fler

 • Publikationer (1)

 • Senaste året (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Naturliknande fiskvägar i södra Sverige

Naturliknande fiskvägar i södra Sverige

En sammanställning och funktionsbedömning har gjorts av 162 naturliknande fiskvägar i södra Sverige. Flödet som passerade genom fiskvägen visade sig vara den viktigaste variabeln för en god funktion hos fiskvägen.