Sökresultat

 • Fiskevård (3)
 • Vattenverksamhet (3)
 • Senaste året (3)
 • Bidrag (1)
 • Forskning (1)
 • Tillstånd (1)
 • Visa fler
 • Vattenkraft (2)
 • Vägledning (1)

 • Anslag och bidrag (1)
 • Vägledningar (1)
 • Samordningsområden (1)

 • Faktasida (3)

 • Senaste månaden (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Fiskeavgiftsmedel

Fiskeavgiftsmedel

Vid prövning i miljödomstolen av vattenverksamheter enligt miljöbalken kan domstolen i vattendom föreskriva fiskeavgifter som kompensation för fiskeskada. Dessa särskilda fiskeavgifter kan användas för fiskevårdsåtgärder i det berörda vattenområdet eller i angränsande vattendrag om inte annat anges i domen.

Faktasida: Bästa möjliga teknik för vattenkraften

Bästa möjliga teknik för vattenkraften

Havs- och vattenmyndigheten samordnar, i samverkan med en bred arbets- och referensgrupp med många experter, ett arbete med att ta fram en vägledning gällande lämpliga försiktighetsmått och bästa möjliga teknik för vattenkraften.

Faktasida: Forskningsprogram för vattenkraft och miljö

Forskningsprogram för vattenkraft och miljö

För att bättre anpassa vattenkraften till ekosystemens behov, samverkar Havs- och vattenmyndigheten med Energiforsk i två forskningsprogram för att utveckla funktionella åtgärder.