Sökresultat

  • Farliga ämnen (1)
  • Rapport (1)
  • Faktasida (1)

  • Miljöhot (1)

  • Senaste året (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Utvärderingsrapport kring oljepåslaget vid Tjörn

Utvärderingsrapport kring oljepåslaget vid Tjörn

Havs- och vattenmyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tillsammans genomfört en utvärdering av hur samhällets aktörer hanterade oljepåslaget vid Tjörn. I utvärderingen har vi försökt bedöma vilka förmågor aktörerna hade, och hur de hade förberett sig vid tillfället.