Sökresultat

  • Föreskrift (3)
  • Rutin (3)
  • Styrdokument (1)

  • Föreskrifter (2)
  • Medarbetarsidor (1)

  • Dokument (1)
  • Faktasida (2)

  • Mer än ett år sedan (3)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Så arbetar vi med föreskrifter

Så arbetar vi med föreskrifter

En föreskrift är en regel som en myndighet beslutat om inom sitt sakområde. Exempelvis kan HaV besluta om regler för fiske, och dessa regler benämns sedan som föreskrifter.

Dokument: Föreskriftsarbete

Föreskriftsarbete

Rutinen för föreskriftsarbete beskriver hur vi tar fram nya föreskrifter eller allmänna råd.

Faktasida: Flödesschema för föreskrifter

Flödesschema för föreskrifter

Följande punkter beskriver arbetet med att skapa föreskrifter.