Sökresultat

 • Dricksvatten (2)
 • Skyddade områden (2)
 • Senaste året (2)
 • Grundvatten (1)
 • Riksintresse (1)
 • Tillsynsvägledning (1)
 • Visa fler
 • Vattenskyddsområde (1)

 • Skyddade områden (1)
 • Vägledningar (1)

 • Faktasida (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Riksintresse för dricksvattenanläggningar

Riksintresse för dricksvattenanläggningar

För att stärka och tydliggöra vattenförsörjningsintresset i samhällsplaneringen har vi pekat ut områden och anläggningar som är av riksintresse för vattenförsörjning.

Faktasida: Vattenskyddsområde

Vattenskyddsområde

För att skydda viktiga råvattentillgångar kan länsstyrelsen eller kommunen besluta om att inrätta vattenskyddsområden med särskilda föreskrifter.