Sökresultat

  • Dricksvatten (1)
  • Grundvatten (1)
  • Publikation (1)
  • Mer än ett år sedan (1)

  • Publikationer (1)

  • Publikation (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Publikation: Kemiska bekämpningsmedel i grundvatten 1986-2014

Kemiska bekämpningsmedel i grundvatten 1986-2014

Rapporten syftar till att förbättra kunskapsläget med förekomst av kemiska bekämpningsmedelsrester i Sveriges grundvatten.