Sökresultat

Bidrag (1)
Havsplanering (1)
Havs- och vattenmiljöanslaget (1)

Havsplanering (1)

Faktasida (1)

Senaste veckan (1)
Senaste månaden (1)
Senaste året (1)

Sortera på senast uppdaterad
Sortera på sidans namn

Sök pengar för havsplanering

Kommuner kan få bidrag för att stödja och förstärka förberedelser och genomförande av översiktsplanering i havet. Kommunerna söker bidraget från länsstyrelserna. Totalt 22 miljoner kronor går till projekt från 2016 till och med 2018.