Sökresultat

 • Bidrag (3)
 • Blanketter (3)
 • Anslag och bidrag (3)
 • Senaste året (3)
 • Anslag (2)
 • Fiskevård (1)
 • Visa fler
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (3)
 • Restaurering (1)
 • Övergödning (1)

 • Faktasida (3)

 • Senaste månaden (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: LOVA

LOVA

Lokala åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö kan få stöd genom LOVA-bidrag. Bidraget kan sökas hos länsstyrelsen och går framför allt till kommuner, föreningar och andra sammanslutningar.

Faktasida: Bidrag till lokala fiskevårdsprojekt

Bidrag till lokala fiskevårdsprojekt

Du kan söka bidrag för åtgärder som främjar fiskevården, exempelvis fisketillsyn eller utsättning av fisk. Ansökan skickas till länsstyrelsen i det län där projektet ska genomföras. Här hittar du information om fiskevårdsbidrag och om hur du söker medel.

Dokument: Blanketter för anslag 1:11

Blanketter för anslag 1:11

Här hittar du blanketter för del- och slutrapportering inom havs- och vattenmiljöanslaget.