Sökresultat

Bidrag (2)
Blanketter (2)
Anslag (1)
Havs- och vattenmiljöanslaget (2)
Övergödning (1)

Anslag och bidrag (2)

Faktasida (2)

Senaste året (2)

Sortera på senast uppdaterad
Sortera på sidans namn

LOVA

Lokala åtgärder för bättre havsmiljö kan få stöd från LOVA-bidraget. Bidraget kan sökas hos länsstyrelsen och går framför allt till kommuner, föreningar och andra sammanslutningar.

Blanketter för anslag 1:11

Här hittar du blanketter för redovisning av del- och slutrapporter inom havs- och vattenmiljöanslaget.