Sökresultat

 • Anställning (2)
 • Arbetstid (2)
 • Dokument (2)
 • Avtal (1)
 • Chef (2)
 • Ledighet (1)
 • Visa fler
 • Lön (1)
 • Styrdokument (1)
 • Tidredovisning (1)
 • Tjänsteresa (1)

 • Medarbetarsidor (2)

 • Senaste året (1)
 • Mer än ett år sedan (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Arbetstid

Arbetstid

På myndigheten har vi arbetstidsformerna flexibel arbetstid, förtroendearbetstid och schemalagd arbetstid. Här kan du läsa mer om vad det innebär.

Dokument: Intressekonflikter

Intressekonflikter

Det övergripande syftet med policyn är att stärka allmänhetens förtroende för HaV och därmed även den statliga förvaltningen samt att öka effektiviteten och rättssäkerheten. Målet är att stärka en god förvaltningskultur på myndigheten.