Sökresultat

 • Algblomning (2)
 • Jordbruk (2)
 • Små avlopp (1)
 • Övergödning (2)

 • Miljöhot (2)

 • Faktasida (1)
 • Vanlig fråga (1)

 • Senaste månaden (1)
 • Senaste året (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Jordbruk

Jordbruk

Jordbruk är viktigt för vår livsmedelsförsörjning, för arbetstillfällen och även för biologisk mångfald. Men jordbruket påverkar också vattenmiljön i våra sjöar och vattendrag, genom näringsbelastning och genom fysisk påverkan.

Vanlig fråga: Vad är orsaken till algblomningarna?

Vad är orsaken till algblomningarna?

Start Miljöpåverkan Övergödning Algblomning Taggar: Algblomning Jordbruk Små avlopp Övergödning Vad är orsaken till algblomningarna? Överskott av näringsämnena fosfor och kväve i vattnet ger upphov till övergödning och algblomningar. Mänskliga