Sökresultat

Tidredovisning (7)
Anställning (3)
Arbetstid (3)
Avtal (2)
Blanketter (1)
Chef (2)
Handbok (1)
Intern service (1)
Ledighet (2)
Lön (3)
Rapport (1)
Rutin (1)
Sjukskrivning (2)
Styrdokument (3)
Tjänsteresa (3)
Årsredovisning (2)

Medarbetarsidor (7)

Dokument (5)
Faktasida (1)
Vanlig fråga (1)

Senaste veckan (1)
Senaste månaden (3)
Senaste året (6)
Mer än ett år sedan (1)

Sortera på senast uppdaterad
Sortera på sidans namn

Verksamhetsstrategi och verksamhetsplan

I verksamhetsstrategin och verksamhetsplanen kan du läsa om viktiga politikområden där vi som myndighet har ett ansvar att verka, hur vi arbetar och prioriterade leveranser för det aktuella verksamhetsåret. Verksamhetskoderna används för både tid och fakturor.

Handbok i tidredovisning i Milestone

Det som tidsredovisas och attesteras slår igenom i ekonomisystemet samt på lönen. Den ekonomiska uppföljningen samt lön är helt beroende av att vi medarbetare kontinuerligt registrerar vår tid och godkänner våra fakturor.

Arbetstid

På myndigheten har vi arbetstidsformerna flexibel arbetstid, förtroendearbetstid och schemalagd arbetstid. Här kan du läsa mer om vad det innebär.

Kollektivavtal

Ett kollektivavtal reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare i olika frågor på en arbetsplats. Det finns både centrala och lokala kollektivavtal. Som namnet anger så omfattas alla på arbetsplatsen av ett kollektivavtal, trots att det är ett avtal mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna.

Intern styrning och kontroll

Generaldirektören har bestämt att alla anställda ska tidredovisa. Skälet för detta är att tidredovisningen är en viktig förutsättning för att följa upp och redovisa resultatet av vår verksamhet och för att kunna planera för nästa års arbete.

Om du blir sjuk

Det är viktigt att du meddelar både din chef och receptionen om du blir sjuk. Receptionen hänvisar dina samtal och chefen får veta att du är hemma.

Jag kan inte logga in i Milestone, vad är fel?

Taggar: Tidredovisning Tjänsteresa Jag kan inte logga in i Milestone, vad är fel? Försäkra dig om att du har skrivit rätt användarnamn, företag (HV) och lösenord. Om det ändå inte fungerar får du vända dig till Gunnel Eriksson eller Cecilia