1. Slätrocka

    Slätrocka (Dipturus batis) Slätrockan är den största av Europas rockor. Tidigare var den vanlig i svenska vatten, nu är den i det närmaste utrotad. Arten är fredad och ska omedelbart släppas tillbaka om den fångas. Illustration: Wilhelm von Wright.

  2. Slätvar

    Slätvar (Scophthalmus rhombus) Slätvar finns i Skagerrak, Kattegatt, Öresund och västra delarna av Södra Östersjön. Illustration: Wilhelm von Wright. Fri att använda. Lek Leken sker i mars–augusti på 10–30 meters djup på sand eller blandbotten. Ägg

  3. Smal vattenpest

    Smal vattenpest ( Elodea nuttallii ) Smal vattenpest används som prydnadsväxt i akvarier och dammar, och kan växa i täta bestånd om den oavsiktligt sprids vidare till sjöar och vattendrag. Den tycks nu vara på väg att få allt större spridning Europa