Sökresultat

 • Chef (38)
 • Anställning (26)
 • Arbetstid (4)
 • Avtal (4)
 • Ekonomi (3)
 • Facket (4)
 • Visa fler
 • Intern service (1)
 • Lathund (1)
 • Ledighet (2)
 • Lokaler (1)
 • Lön (4)
 • Organisation (1)
 • Rapport (1)
 • Rekrytering (3)
 • Rutin (13)
 • Sjukskrivning (6)
 • Styrdokument (20)
 • Säkerhet (4)
 • Telefoni (1)
 • Tidredovisning (2)
 • Tjänsteresa (3)
 • Vägledning (2)

 • Medarbetarsidor (38)

 • Dokument (27)
 • Faktasida (8)
 • Nyhet (3)

 • Senaste månaden (7)
 • Senaste året (32)
 • Mer än ett år sedan (6)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Lönebildning och lönesättning

Lönebildning och lönesättning

Din lön ses över regelbundet och grundar sig i faktorer som ansvar, krav på erfarenhet och utbildning, din prestation, omvärldens utveckling och centrala avtal. Din lön ska vara saklig, jämställd och individuell.

Dokument: Arbetstid

Arbetstid

På myndigheten har vi arbetstidsformerna flexibel arbetstid, förtroendearbetstid och schemalagd arbetstid. Här kan du läsa mer om vad det innebär.

Dokument: Kollektivavtal

Kollektivavtal

Ett kollektivavtal reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare i olika frågor på en arbetsplats. Det finns både centrala och lokala kollektivavtal. Som namnet anger så omfattas alla på arbetsplatsen av ett kollektivavtal, trots att det är ett avtal mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna.

Dokument: Föredragning för generaldirektören

Föredragning för generaldirektören

De veckovisa föredragningarna är ett forum för beslut i frågor där generaldirektören är beslutande. Men det är också viktiga tillfällen för generaldirektören att få information om och avstämningar i avdelningarnas verksamheter. För att tillfällena ska användas optimalt ska ärendena vara väl förberedda, kortfattade och fokusera på kärnfrågan.

Dokument: Rutin för rekrytering

Rutin för rekrytering

Den här rutinen beskriver hur vår rekryteringsprocess ser ut.

Faktasida: Vår värdegrund

Vår värdegrund

Med värdegrund avses den samling normer och värden som ska vägleda oss på HaV i allt vi gör. Vi har tagit fram den tillsammans och den ska hjälpa oss i bemötande och beslutsfattande.

Faktasida: Den statliga värdegrunden

Den statliga värdegrunden

Den gemensamma värdegrunden för statsanställda är en sammanfattning i sex principer av de krav, lagar och förordningar som anger inriktningen för hur alla som är anställda i staten ska ta sig an sina uppdrag.

Dokument: Rutin för introduktion

Rutin för introduktion

Denna rutin beskriver bland annat målsättningen med arbetsplatsintroduktionen och vår introduktionsutbildning för alla nya medarbetare på HaV. 

Dokument: Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicyn beskriver viktiga utgångspunkter i det systematiska arbetsmiljöarbetet på HaV. Policyn beskriver mål- och viljeinriktning samt strategier och metoder i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Dokument: Projekt

Projekt

Arbetsformen projekt definieras av vissa kriterier. I policyn finns detaljerade uppgifter om hur vi arbetar med och i projekt på HaV. Mallarna hjälper dig att dokumentera projektet och verktygen kan hjälpa till att visualisera projektets olika delar.

Sidansvarig: Webbredaktionen