Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskar

Vitlinglyra (Trisopterus esmarkii)

I vattnen runt Sverige är vitlinglyran vanlig i norra Kattegatt, Skagerrak och Nordsjön.

Vitlinglyra. Illustration.

Foto: NOP/ec.europa.eu

Lek

Leken äger rum från januari till mars i norra
Nordsjön, norr om Skottland och vid Färöarna och sker på djupt vatten. Befruktade ägg svävar fritt i vattenmassan.

Vandringar

Väldigt unga fiskar förekommer ofta på samma område som de äldre fiskarna och man kan inte med klarhet säga att det finns speciella uppväxtområden.

Faktablad för Vitlinglyra

omslag fisk- och skaldjursbestånd 2017

Läs faktablad
Publicerat:
23 januari 2019

I resursöversikten för Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten kan du läsa vidare om hur arten fiskas, förvaltas, om dess beståndsstatus och om den biologiska rådgivningen.

Ålder vid könsmognad

Vitlinglyran blir könsmogen vid en ålder av 1–2 år.

Maximal ålder och storlek

Vitlinglyrans maximala ålder okänd.
Vitlinglyran kan bli upp till 25 cm lång.

Biologi

Vitlinglyran är en liten, stimlevande
torskfisk. Den är den talrikast förekommande av de mindre torskfiskarna och spelar därmed en viktig roll som föda till många andra rovfiskar såsom kolja, vitling, gråsej, makrill och torsk.

Vitlinglyrans föda består av kräftdjur, småfiskar samt ägg och larver av
ryggradslösa djur och fiskar. Fisken uppehåller sig i det fria vattnet på mellan 40–300 meters djup.

Fångstområde

Fångstområde för vitlinglyra. Illustration.

Svenska yrkesfiskares huvudsakliga fångstområde för vitlinglyra.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskar