Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskar

Tunga (Solea solea)

I svenska vatten finns tunga i Skagerrak, Kattegatt och Öresund samt längs sydkusten i Östersjön.

Tunga. Illustration.

Illustration: Wilhelm von Wright. Fri att använda.

Lek

Leken sker under april–augusti i Skagerrak, Kattegatt samt Bohusläns fjordar på cirka 20 meters djup. Ägg och larver är planktoniska, det vill säga lever i den fria vattenmassan.

Vandringar

Under sommaren relativ strandnära och även i älvmynningar. På vintern vandrar den ut på större djup.

Faktablad för Tunga

omslag fisk- och skaldjursbestånd 2017

Läs faktablad
Publicerat:
1 februari 2018

I resursöversikten för Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten kan du läsa vidare om hur arten fiskas, förvaltas, om dess beståndsstatus och om den biologiska rådgivningen.

Ålder vid könsmognad

Fisken är könsmogen vid en ålder av 3–4 år.

Maximal ålder och storlek

20 år. Längd upp till 70 centimeter och vikt upp till fyra kilogram.

Biologi

Arten finns på mjuk, slammig eller sandig botten på djup mellan en halv och sjuttio meter där den ligger nedgrävd. Den är huvudsakligen nattaktiv och söker födan med hjälp av lukt- och känselsinnen. Födan består av havsborstmaskar, kräftdjur, musslor, ormstjärnor och små fiskar.

Fångstområde

Fångstområde för tunga. Illustration, karta.

Svenska yrkesfiskares huvudsakliga fångstområde för tunga.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskar