Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskar

Tobis (Ammodytes tobianus och A. marinus)

Kusttobisen finns utmed alla Sveriges kuster från Skagerrak upp till Bottenviken. Havstobisen förekommer i Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt och södra Östersjön.

Tobis. Illustration.

Illustration: Wilhelm von Wright. Fri att använda.

Lek

Leken sker i november till februari. Kusttobisen är uppdelad i två grupper en vårlekande och en höstlekande. Äggen avsätts på sand och grus.

Faktablad för Tobis

omslag fisk- och skaldjursbestånd 2017

Läs faktablad
Publicerat:
23 januari 2019

I resursöversikten för Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten kan du läsa vidare om hur arten fiskas, förvaltas, om dess beståndsstatus och om den biologiska rådgivningen.

Vandringar

Havstobisen vistas något längre ut från kusterna och på något djupare vatten. Då ljuset är dåligt och under vintern ligger den nedgrävd i sanden. Under aktiva perioder då tidvattenströmmar är kraftiga kommer den upp ur sanden och bildar stora stim.

Ålder vid könsmognad

Tobis blir könsmogen vid en ålder av 1 till 2 år.

Maximal ålder och storlek

Tobis kan bli tio år. Havstobisen blir cirka 25 centimeter och kusttobisen cirka 20 centimeter.

Biologi

En dominerande art i Nordsjöområdet på djup mellan 10 och 150 meter. Lever på bottnar med grov sand och skalgrus. Ligger nedgrävda under en stor del av vintern. Lever av plankton och utgör själva en viktig föda för torsk, kolja och gråsej.

Fångstområde

Fångstområde för tobis. Illustration, karta.

Svenska yrkesfiskares huvudsakliga fångstområde för tobis.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskar