Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskar

Skoläst (Coryphaenoides rupestris)

Skoläst är en djuphavsart som förekommer i hela nordatlanten inklusive Norska rännan i Skagerrak, det vill säga i den djupaste delen av Skagerrak.

Skoläst. Illustration.

Illustration: Wilhelm von Wright. Fri att använda.

Lek

Leken sker på 600–1 200 meters djup under sommaren och hösten/förvintern. Honorna leker vartannat år, hanarna varje. Ägg och larver är pelagiska (i den fria vattenmassan).

Vandringar

Vandrar över Nordatlantens kontinentanslutningar. Förekomsten är årtidsberoende och arten förekommer normalt djupare sommartid medan den vandrar upp på grundare vatten under vintern.

Faktablad för Skoläst

omslag fisk- och skaldjursbestånd 2017

Läs faktablad
Publicerat:
1 februari 2018

I resursöversikten för Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten kan du läsa vidare om hur arten fiskas, förvaltas, om dess beståndsstatus och om den biologiska rådgivningen.

Ålder vid könsmognad

Hanarna blir könsmogna vid cirka 40 centimeter och honorna vid cirka 60 centimeter. Uppgifter om ålder vid första könsmognad varierar mellan 8 och 16 år.

Maximal ålder och storlek

Skoläst kan bli 54 år. Maxlängd 110 centimeter, sällan över 80–90 centimeter och kan väga cirka 1,5 kilogram.

Biologi

Arten lever nära mjukbottnar på mellan 400 och 1 200 meters djup. Den kan också bilda lokala bestånd på vissa undervattenstoppar i Nordatlanten. Skolästen har inga utpräglade fiender. I Atlanten kan dock predationstrycket från mindre hälleflundra vara betydande under vissa delar av året.

Arten har en låg reproduktionsförmåga och en generationslängd på mer än elva år. Födan består av kräftdjur som nordhavsräka, bläckfiskar och lanternfiskar.

Fångstområde

Fångstområde för skoläst. Illustration, karta.

Svenska yrkesfiskares huvudsakliga fångstområde för skoläst.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskar