Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskar

Rödtunga (Glyptocephalus cynoglossus)

Rödtungan förekommer i norra Nordsjöns, Skagerraks och Kattegatts djupare delar. Uppträder sällsynt i Öresund och västra Östersjön.

Rödtunga. Illustration.

Illustration: Wilhelm von Wright. Fri att använda.

Lek

Leken sker under mars–september i västra Skagerrak på omkring hundra meters djup och i Kattegatt på 40–70 meters djup. Ägg och larver är planktoniska (flyter fritt i vattnet).

Vandringar

Förflyttningar sker i samband med lek och temperaturväxlingar.

Faktablad för Rödtunga

omslag fisk- och skaldjursbestånd 2017

Läs faktablad
Publicerat:
1 februari 2018

I resursöversikten för Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten kan du läsa vidare om hur arten fiskas, förvaltas, om dess beståndsstatus och om den biologiska rådgivningen.

Ålder vid könsmognad

I Skagerrak 5–6 år och i Kattegatt vid 4–5 år.

Maximal ålder och storlek

Maximal uppnådd ålder är 18 år. Längd oftast under 40 centimeter men kan bli upp till 60 centimeter och nå en vikt på upp till 2,5 kilogram.

Biologi

Arten finns på 40–1000 meters djup på sand- eller dybotten. Den ligger ofta nedgrävd i slammet. Lever främst av ormstjärnor, kräftdjur, borstmaskar och musslor.

Fångstområde

Fångstområden för rödtunga. Illustration, karta.

Svenska yrkesfiskets huvudsakliga fångstområden för rödtunga.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskar

Publicerad: 2014-02-12
Uppdaterad: 2018-02-13

Sidansvarig: Webbredaktionen