Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskar

Röding, stor- och fjäll- (Salvelinus umbla S. alpinus)

Röding i Sverige består av ett artkomplex med flera olika typer och storlekar.

Röding. Illustration.

Illustration: Wilhelm von Wright. Fri att använda.

Utbredning

Storrödingen (Salvelinus umbla) betraktas som en egen art med östlig invandring. Den förekommer bland annat i Vättern, Sommen och är sedan år 1900 inplanterad i Unden.

Fjällrödingen (S. alpinus), vilken har en annan invandringshistoria och biologi än storrödingen, har en utbredning från Värmland och norrut längs fjällkedjan. Fjällrödingen har sannolikt invandrat från både öster och väster.

Faktablad för Röding

omslag fisk- och skaldjursbestånd 2017

Läs faktablad
Publicerat:
1 februari 2018

I resursöversikten för Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten kan du läsa vidare om hur arten fiskas, förvaltas, om dess beståndsstatus och om den biologiska rådgivningen.

Lek

Rödingen leker under september till oktober, vid steniga stränder och grund på 1–10 meters djup. Honan gräver en lekgrop; samtidigt som honan lägger äggen befruktas de av hanen. Leken kan också ske över botten med större sten, där äggen kan falla ned mellan stenarna.

Vandringar

Inga svenska bestånd är havsvandrande, men det förekommer i andra områden, som till exempel i norra Norge och i norra Kanada.

Röding kan utnyttja både rinnande vatten och sjöar. I Vättern vandrar rödingen omkring i hela sjön, men återvänder oftast till sin gamla lekplats.

Ålder och storlek

2–10 år; åldern för könsmognad är 2–3 år högre för sydliga och nordliga randbestånd än i mer centrala fjällrödingbestånd. Honor blir könsmogna vid en högre ålder än hanar.

Rödingen kan bli minst 25 år.

Rödingar med en längd på 80 centimeter och en vikt på drygt 10 kilogram har fångats.

Levnadssätt

Röding föredrar klart och kalla vatten med hög syrgashalt. Därför uppehåller sig röding ofta i sjöars djupare partier, särskilt sommartid.

Unga och små fjällrödingar lever främst av insektslarver, kräftdjur, snäckor och musslor. I Vättern till stor del av pungräkan Mysis relicta. Födan hos fiskätande rödingbestånd utgörs främst av nors, siklöja och sik, eller mindre rödingar.

Fångstområde

Fångstområden för röding. Illustration, karta.

Svenska yrkesfiskets huvudsakliga fångstområden för röding. Fritidsfiskare fångar röding i hela dess utbredningsområde.

Rapportera in sjuka fiskar

Rapportera sjuka fiskar på SVA:s rapporteringssida. Via den kan sportfiskare i hela Sverige rapportera in sjuka och skadade fiskar.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskar

Publicerad: 2014-02-12
Uppdaterad: 2018-02-13

Sidansvarig: Webbredaktionen