Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskar

Långa (Molva molva)

Långa förekommer i Skagerrak, Kattegatt och Öresund. Den har också påträffats i sydvästra Östersjön.

Långa. Illustration.

Illustration: Wilhelm von Wright. Fri att använda.

Lek

Leken sker i april–juni på 60–300 meters djup. Kända lekområden finns i Biscayabukten, väster om Brittiska öarna, utanför Färöarna och utanför södra Island. De största honorna lägger upp till 60 miljoner ägg. Ynglen är pelagiska (i den fria vattenmassan) under de två första åren.

Faktablad för Långa

omslag fisk- och skaldjursbestånd 2017

Läs faktablad
Publicerat:
1 februari 2018

I resursöversikten för Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten kan du läsa vidare om hur arten fiskas, förvaltas, om dess beståndsstatus och om den biologiska rådgivningen.

Vandringar

Från svenska vatten vandrar långan om våren ut till lekområdena i Nordsjön och Atlanten.

Ålder vid könsmognad

Långan blir könsmogen vid en ålder av 5–8 år.

Maximal ålder och storlek

Långans maximala ålder är 25 år. Längd upp till 2 meter och vikt 45 kilogram.

Biologi

Långan lever vanligen på hårdbotten på 100–400 meters djup ibland ner till 1 000 meter. Förekommer enstaka eller i glesa stim. Yngre individer vistas närmare kusten på mindre djup. Långan är en glupsk rovfisk och födan består främst av fisk men även av krabbor, sjöstjärnor och bläckfisk.

Fångstområde

Fångstområde för långa. Illustration, karta.

Svenska yrkesfiskares huvudsakliga fångstområde för långa.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskar