Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskar

Blåvitling, Kolmule (Micromesistius poutassou)

Blåvitlingen förekommer i hela Atlantkusten. I svenska vatten förekommer arten i Skagerrak och norra Kattegatt.

Blåvitling. Illustration.

Illustration: Lennart Molin

Utbredning

Blåvitlingens utbredningsområde omfattar hela Nordostatlanten (framför allt kring kontinentalsockeln). I svenska vatten förekommer arten i Skagerrak och norra Kattegatt.

Lek

Leken sker i de fria vattenmassorna från mars till maj på 300 till 1 000 meters djup. Ägg och larver är pelagiska (i den fria vattenmassan).

Faktablad för blåvitling

omslag fisk- och skaldjursbestånd i havet 2017

Läs faktablad
Publicerat:
23 januari 2019

I resursöversikten för Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten kan du läsa vidare om hur arten fiskas, förvaltas, om dess beståndsstatus och om den biologiska rådgivningen.

Vandringar

Lekvandringen sker ute i Atlanten, där närmaste lekplatsen ligger väster om Brittiska öarna.

Ålder och storlek

Blåvitling blir könsmogen vid en ålder av 2 till 7 år. Den maximala åldern är okänd. Blåvitling kan bli upp till 50 cm lång.

Levnadssätt

Arten är en djupvattenfisk och anträffas vanligen i stim mellan 50 till 400 meters djup, ibland ner till 1 000 till 2 000 meters djup. Den lever av fiskar, räkor och snäckor.

Yrkesfiske

Blåvitling, eller kolmule som den också kallas, fiskas med såväl flyttrål som bottentrål. De största fångsterna tas internationellt i vattnen väster om de Brittiska öarna och Färöarna samt utanför Island och i Norska havet.

Den största delen av fångsten används för fiskmjöl och olja. Den totala fångsten ökade under slutet av 1990- talet från runt 500 000 ton årligen till mellan en och två miljoner ton per år. För ökningen svarar huvudsakligen Norge, Ryssland, Island och Färöarna.

Under de senaste tio åren har fångsterna fluktuerat kraftigt, och de var år 2015 cirka 1 400 000 ton.

Fångstområden

Svenska yrkesfiskares huvudsakliga fångstområde för blåvitling.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskar