Ändrade regler för trålning i Skagerrak och Kattegatt

HaV har fattat beslut om två ändringar i nationella fiskeregler. De ökar selektiviteten i fiske med bottentrål. Från och med 1 november ska Seltra med 300 mm panel användas i Skagerrak utanför trålgränsen vid fiske med maskstorlek 90 – 119 mm. På trålfiskeområden i Skagerrak och Kattegatt får lyftet bestå av Seltra-300 lyft.

Beslutet fattat av EU:s ministerråd

Uppdatering: Från och med 15 augusti gäller ändrade redskapsregler för fiske med bottentrål i Skagerrak och Nordsjön. De ändade reglerna innebär att vissa selektiva redskap ska användas vid bottentrålning. Beslutet har fattats av EU:s ministerråd för att minska fångster och fiskeridödlighet av torsk. Det är en del av beslutet kring fiskekvoter i Västerhavet.

Ändrade regler

Fiske med maskstorlek 90 – 119 mm utanför trålgränsen i Skagerrak

Vid fiske med bottentrål med 90 – 119 mm maskstorlek i Skagerrak ska trålen från den 1 november vara utrustad med Seltra-300 panel, redskapskod 332. Trålen ska vara utformad enligt beskrivningen i bilaga 11 i FIFS 2004:36. Där framgår bland annat att sorteringspanelen ska sluta högst tre meter från bottenstroppen.

Samma regel gäller enligt EU-förordning i Kattegatt från och med den 31 maj.

Fiske med kräftristtrål i trålfiskeområden i Skagerrak och Kattegatt

Vid fiske på trålfiskeområden i Skagerrak och Kattegatt gäller fortsatt att trålen får vara utrustad med ett lyft med minsta maskstorlek på 70 mm kvadratmaska, redskapskod 306. Som ett alternativ är det från den 31 maj tillåtet att använda ett Seltra-300 lyft, utrustat i enlighet med bilaga 11 i FIFS 2004:36. Vid fiske med kräftrist utrustat med Seltra-300-lyft ska redskapskod 351 anges.

Publicerad: 2020-05-22
Sidansvarig: Webbredaktion