Kvoterna för Västerhavet klara

EU:s fiskeministrar är nu överens om 2020 års fiskekvoter i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön.

Torsk och selektivitet i Kattegatt

På grund av den allvarliga beståndssituationen för torsk i Kattegatt sänktes bifångstkvoten med 77 procent. Istället infördes krav på ökad selektivitet och ansats att genomföra projekt med fullt dokumenterat fiske.

Närmare innebär det att vid fiske med bottentrål med maskstorlek om minst 70 mmi Kattegatt ska följande selektivitetsanordningar användas från och med 31 maj 2020:

  • a) Artsorterande rist med maximalt 35 mm spaltbredd (kräftrist)
  • b) Plattfiskrist (horisontell) med maximalt 50 mm spaltbredd, med oblockerat övre utsläpp för rundfisk
  • c) Seltra-panel med minst 300 mm fyrkantsmaska (redskapskod 332)
  • d) Ett annat utvärderat selektivt redskap med maximalt 1,5 procent torsk.

HaV kommer att informera i mer detalj i början av 2020.

Räkfiske i Kattegatt och Skagerrak

Vid räkfiske i Kattegatt är det inte tillåtet att använda tunnel (även kallad uppsamlingspåse) eftersom kvoten för torsk endast får användas för bifångster och fångst i tunnel ses som en del av den riktade fångsten. Vid räkfiske i Kattegatt får därför enbart redskap med kod 303 eller 349 (räktrål med rist respektive kombirist) användas.

HaV vill även påminna om att enligt den nya tekniska förordningen gäller att vid räkfiske får fångster av torsk, kolja och gråsej inte överstiga 20 procent. Uppsamlingspåse (det vill säga redskap med kod 337 och 350, räktrål med tunnel och rist respektive tunnel och kombirist) bör alltså inte heller användas i Skagerrak om det finns risk att fångsten av torsk, kolja och gråsej överstiger 20 procent av den totala fångsten vid landning. Om bifångster av dessa arter oavsiktligt överstiger 20 procent gäller dock alltjämt landningsskyldigheten och all fisk av kvoterade arter ska landas och rapporteras. HaV kan komma att ta ut särskilda avgifter som motsvarar värdet för fångsterna som överstiger bifångstbegränsningarna.

Se även information och vägledning om den nya EU:förordningen för tekniska bevarandeåtgärder.

Torsk i Skagerrak

För torsk i Skagerrak och Nordsjön minskar kvoten med 50 procent jämfört med förra årets kvot. EU:s medlemsstater kommer även att arbeta vidare tillsammans med Norge i början av 2020 för att föreslå åtgärder i syfte att återuppbygga torskbeståndet i Skagerrak och Nordsjön som för närvarande befinner sig under biologiskt säkra gränser.

Ökning för kolja och minskning för gråsej

​2020 års kvot för havskräfta i Skagerrak och Kattegatt är oförändrad. För gråsej minskar den med 15 procent och för kolja ökar kvoten med 23 procent. För havskräfta hade kvoten kunnat fastställas på en högre nivå baserat på vetenskaplig rådgivning om maximal hållbar avkastning, men då bifångster av bland annat torsk fångas i fiske efter havskräfta valde ministerrådet att fatta beslut om en lägre kvot än vad som var möjligt enligt MSY-målet och den fleråriga planen för bottenlevande bestånd i Nordsjön och Skagerrak som trädde i kraft 2018.

Nordhavsräka

​Kvot för nordhavsräka i Skagerrak och Kattegatt följer en gemensam förvaltningsstrategi mellan EU och Norge i linje med maximal hållbar avkastning och innebär en ökning med 102 procent. Endast hälften av denna kvot beslutas för första halvåret 2020 och EU och Norge förväntas fastställa kvot för hela året när ICES publicerar ny vetenskaplig rådgivning i mars.

​Ål

​Fiskeministrarnas beslut omfattar även en begränsning i fiskeperiod för ål, som under 2018 och 2019. Begränsningen gäller i alla EU:s vatten i Nordostatlanten och Medelhavet och innebär att det under en sammanhängande period på tre månader under perioden augusti 2020 till och med februari 2021 är förbjudet att fiska ål.

Publicerad: 2019-12-19
Sidansvarig: Webbredaktion