Förbud mot visst svenskt fiske av lax i Östersjön

Förbud mot visst svenskt fiske av lax i Östersjön inom ICES-delområde 31. Reglerna gäller från och med den 25 juni 2019

Detta beslut upphävdes den 24 juni 2019.

Årets begränsande mängd om 13 000 stycken laxar i ICES-delområde 31 i Östersjön bedöms vara uppfiskad i början av vecka 26. Havs- och vattenmyndigheten har därför beslutat förbjuda svenskt fiske av lax i området från och med den 25 juni.

Från och med den 26 juni är det inte tillåtet att landa lax som fångats under tillåten tid med fiskfällor, tinor/mjärdar, ryssjor och bottengarn i Östersjön inom ICES-delområde 31.

Förbudet gäller inte bifångster av lax med andra redskap än ovan nämnda eftersom sådana fångster omfattas av landningsskyldighet.

Förbudet gäller inte fiske av fettfenklippt lax i Skellefte älvs och Lule älvs terminalfiskeområden som anges i bilaga 6 till Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön. Från och med den 1 juli 2019 är det också tillåtet att fiska lax i Ume älvs fredningsområde, vars gränser framgår av bilaga 5 till Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön.

Läs mer

HVMFS 2019:8PDF

Fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön (FIFS 2004:36)

Publicerad: 2019-06-20
Sidansvarig: Webbredaktion

Relaterad information