Ändrade bestämmelser för fiske med garn och trål

Nu införs ändrade bestämmelser gällande krav på selektiva paneler i trål med maskstorlek 90-119 millimeter i Kattegatt, begränsningar för maskstorlekar i garn i Kattegatt och Öresund samt uppdelning av kvoten för äkta tunga mellan redskapsgrupper.

Med anledning av en begränsande kvot för äkta tunga samt landningsskyldighetens införande för arten i vissa redskap inför Havs- och vattenmyndigheten ändrade bestämmelser gällande:

  • Krav på selektiva paneler i trål med maskstorlek 90-119 millimeter i Kattegatt
  • Begränsningar för maskstorlekar i garn vid yrkesmässigt fiske i Kattegatt och Öresund
  • Uppdelning av kvoten för äkta tunga mellan redskapsgrupper.

Bilaga:HVMFS 2015:30 och HVMFS 2015:31

Publicerad: 2015-12-17
Sidansvarig: Webbredaktion