Lokal blå tillväxt i utvecklingsländer

Denna rapport undersöker förutsättningar för lokal blå tillväxt i utvecklingsländer. Rapporten är skriven på engelska, men har en sammanfattning på svenska.

Omslag för publikation.

Sammanfattning

Blå tillväxt – alltså att säkra ekonomiska intäkter och skapa socialt välbefinnande från ett hållbart användande av havets resurser – har väckt intresse hos många kust- och önationer runt om i världen, inklusive många utvecklingsländer. Närheten till ett innehållsrikt hav resulterar dock inte automatiskt i socioekonomisk utveckling i kustsamhällen. Det finns en stor mängd vetenskaplig litteratur som undersöker under vilka förhållanden ett samhälles tillgång till naturresurser faktiskt leder till lokal ekonomisk tillväxt.

Denna studie är en närmare genomgång av den litteratur som specifikt studerar lokal blå tillväxt i utvecklingsländer. Studiens syfte är att identifiera under vilka förutsättningar ett lokalt användande av havets resurser leder till ökade inkomster och socioekonomiskt välbefinnande på lokal nivå.

Publicerad: 2021-11-09
Sidansvarig: Webbredaktion