Spridning av mikroskräp från fritidsbåtshamnar

I denna rapport redovisar DHI resultaten från ett uppdrag de fått av Havs- och vattenmyndigheten, om att modellera spridning av mikroskräp från tre småbåtshamnar.

Sammanfattning

DHI har modellerat spridning av mikroskräp från tre småbåtshamnar där provtagning utförts av Göteborgs Universitet under sommaren 2017. Syftet var dels att titta på påverkansområdet för små partiklar som antas vara lösta i vattnet och sprids och späds baserat på hydrodynamiken i området. Det andra syftet var att titta på de större partiklarna för att se hur långt de når i förhållande till en källa inne i hamnen, källan kan vara en båtbottentvätt eller annan aktivitet som rör upp mikroskräp från botten.

Publicerad: 2019-04-17
Sidansvarig: Webbredaktion