Social analys med inriktning mot hälso- och sysselsättningseffekter av att uppnå god miljöstatus samt analys av befintliga styrmedel inom den maritima sektorn

Rapporten innehåller en social analys med inriktning mot hälso- och syssel­sättningseffekter av att uppnå god miljöstatus, GES, i de svenska havsområdena, samt en analys av befintliga styrmedel inom den maritima sektorn.

Syftet med rapporten är att fungera som underlag i Havs- och vattenmyndighetens arbete med att revidera den inledande bedömningen av miljötillståndet i de svenska havsområdena, HaV 2012a, ett arbete som markerar starten för den andra förvaltnings­cykeln i genomförandet av havsmiljödirektivet i Sverige.

Resultaten visat att sysselsättning har ett direkt samband med miljötillståndet för marint fiske, marint vattenbruk och marin turism och rekreation. Resultaten visar också att de allvarligaste hälsoproblemen kopplas till algblomningar, tillförsel av farliga ämnen samt försämrad folkhälsa till följd av försämrade möjligheter till rekreation.

Publicerad: 2017-06-29
Sidansvarig: Webbredaktion