Svenskt yrkesfiske 2020 – hållbart fiske och nyttig mat

Vi har tillsammans med Jordbruksverket tagit fram den här strategin för att ge en gemensam bild och mål för att underlätta samverkan och förståelse mellan myndigheter, yrkesfiskare, forskare och olika intresseorganisationer.

Utgångspunkten för strategin är att fisket ska vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt långsiktigt hållbart. Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten ansvarar gemensamt för strategin som ska ge
vägledning för myndigheternas arbete och för det fortsatta
arbetet i den rådgivande gruppen som deltagit i framtagandet
av strategin.

Strategin sträcker sig fram till 2020 och ska då revideras.

Publicerad: 2016-05-02
Sidansvarig: Webbredaktion