Havs- och vattenmyndighetens samrådshandbok

Den här handboken är ett stöd till medarbetare som arbetar med samråd. Den är framtagen av kommunikationsenheten tillsammans med juridiska enheten och några erfarna utredare.

Omslag till handbok. Illustration.

Om handboken

Samrådshandboken kan användas:

  1. när du ska ha formellt samråd, reglerat i en författning
  2. när du har samråd som en del av ett remissförfarande
  3. om du väljer att ha samråd för att det gynnar ditt uppdrag

Det är inte meningen att du ska göra allt som står i handboken. Välj ut det som passar dig och ditt arbete. En kommunikationsplan underlättar för dig att prioritera bland alla möjliga val du kommer att stå inför när du ska hålla samråd. Samrådshandboken kan användas som komplettering eller fungera som stöd när du gör kommunikationsplanen.

Publicerad: 2016-03-23
Sidansvarig: Webbredaktion