Analys av hur HaV ska verka för miljömålen

Vi har genomfört en analys vilka miljökvalitetsmål och delar av generationsmålet som är relevanta för vår verksamhet.

Analysen redovisades till regeringen den 1 mars 2016

Vi har ett ansvarsområde som främjar stora delar av miljömålen. Vårt  arbete sker hög grad genom processer enligt havsmiljö- och vattenförvaltningsförordningarna, den EU-gemensamma fiskeripolitiken och ett antal viktiga styrmedel som:

  • havs- och vattenmiljöanslaget
  • havs- vatten och fiskreglering
  • vägledning
  • kontroll
  • tillsynsvägledning 

Följande målsättningar i miljömålen avspeglas otydligare i vår befintliga verksamhet:

  • havsförsurning
  • klimatanpassning
  • konsumtion
  • friluftsliv
  • kulturmiljöer

Klimatfrågan påverkar dock alla våra förvaltningsområden

Publicerad: 2016-03-08
Sidansvarig: Webbredaktion