Monitoring Methods of Phytoplankton

Rapporten syftar till att ge underlag för revision av svensk nationell marin miljöövervakning relaterad till växtplankton i Östersjön, Kattegatt och Skagerrak. Rapporten är skriven på engelska.

Omslag till rapport. Illustration.
Publicerad: 2015-11-05
Sidansvarig: Webbredaktion