Kontrollstrategi för det svenska räkfisket

Havs- och vattenmyndigheten har på regeringens uppdrag tillsammans med Kustbevakningen tagit fram en strategi för svenskt räkfiske.

Uppdraget har även innehållit krav på dialog med fiskenäringen för att undersöka vilka möjligheter det finns att genom ett aktivt deltagande från näringens sida medverka till att säkerställa att gällande regelverk efterlevs och att samtliga fångster dokumenteras och verifieras.

Publicerad: 2014-05-30
Uppdaterad: 2014-05-30
Sidansvarig: Webbredaktion