Vattenkraftens påverkan på akvatiska ekosystem

Vattenkraften är en av de största källorna till påverkan på den ekologiska statusen. Samtidigt är den en av våra viktigaste energikällor.

Omslag till rapport. Illustration.

Vattenkraften har oöverträffade egenskaper i energisystemet. Framförallt är dess stora förmåga att reglera på korta tidsintervall en unik egenskap bland energikällorna. Men för att skydda de akvatiska ekosystemen behövs en ekologisk anpassning av vattenkraften. För att kunna koppla rätt påverkanstryck till rätt verksamhet och fastställa kostnadseffektiva åtgärder, behövs kunskap om olika verksamheters påverkan på vattenmiljöerna.

Rapporten har tagits fram på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Rapportförfattarna ansvarar för innehållet och slutsatserna i rapporten. Rapportens innehåll innebär inte något ställningstagande från Havs- och vattenmyndighetens sida.

Denna rapport är en litteratursammanställning av vattenkraftens påverkan på hydromorfologin och ekologin i framförallt vattenmiljöerna.

Publicerad: 2013-10-15
Sidansvarig: Webbredaktion