Fritidsfiske i Åtta fjordar

Effekter på fritidsfisket efter införandet av ett fiskefritt område innanför Orust och Tjörn

Sammanfattning

Ett fiskefritt område infördes 2010 i havet innanför Orust och Tjörn på västkusten, i det område som också kallas 8 fjordar. Som en del i att uppskatta de ekonomiska konsekvenserna av det fiskefria området i Åtta fjordar genomförde Havs- och vattenmyndigheten under 2011 en enkätundersökning av fritidsfisket i området. I enkäten ställde vi även frågor om hur boende och medlemmar i Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund i närområdet upplevde processen inför inrättandet av det fiskefria området. I denna rapport redovisas resultat av undersökningen.

Publicerad: 2013-04-01
Sidansvarig: Webbredaktion